Njoftim: Gara Kombëtare për Kitare mbahet me 28 Shkurt, afati i fundit i regjistrimit është 15 Shkurt 2020

Njoftim: Gara Kombëtare për Kitare mbahet me 28 Shkurt, afati i fundit i regjistrimit është 15 Shkurt 2020

More here: https://amaap-rks.org/profile/national-competition-for-guitar/

Gara Kombëtare e Kitarës do të organizohet gjatë 28-29 Shkurt në Prishtinë, Republika e Kosovës nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Bashkëpunim me Asociacionin për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës. Lokacioni dhe koha e saktë do të publikohet se shpejti.

AFATI I FUNDIT I REGJISTRIMIT ËSHTË: 15 Shkurt 2020

Komiteti i Kitarës në Association, do të jetë Komiteti Kombëtar i Republikës së Kosovës që do të organizojë Garën Kombëtare të Kitarës. Fituesit e Garës Kombëtare do të marrin pjesë në Garën e 11-të Ndërkombëtare për Kitaristë të Rinj «Andrés Segovia» në Monheim am Rhein, në Gjermani.

 

Anëtarët aktual të Komitetit Kombëtar deri më sot janë:

Prof. Drilon Çoçaj / Profesor i Kitarës në Universitetin e Prishtinës

Prof. Erhan Mujka / Mësimdhënës për Kitare në shkollën Muzikore të Mitrovicës

Prof. Gjulian Bytyqi / Mësimdhënës për Kitare në shkollën Muzikore të Prizrenit

Prof. Kreshnik Berisha / Mësimdhënës për Kitare në shkollën Muzikore të Vushtrrisë dhe Misbah dhe Mik në Prishtinë

Prof. Xheneta Durguti / Mësimdhënës për Kitare në shkollën Publike të Muzikës në Gjilan

Prof. Premtim Dula / Mësimdhënës për Kitare në shkollën Muzikore “Misbah & Friends” në Prishtinë,

Prof. Florin Fanaj / Mësimdhënës për Kitare në shkollën Publike të Muzikës “Prenk Jakova” dhe gjithashtu në Shkollën e Muzikës Private “Misbah & Friends”

Ndërsa si anëtar të jurisë, janë propozuar: (duke pritur vendimin përfundimtar nga Asociacioni):

Prof.  Drilon Çoçaj / Profesor i Kitarës në Universitetin e Prishtinës

Prof. Gjulian Bytyqi / Mësimdhënës për Kitare në shkollën e Muzikës në Prizrenit

Prof. Erhan Mujka / Mësimdhënës për Kitare në shkollën e Muzikës “Tefta Tashko” në Mitrovicë

Prof. Kreshnik Berisha / Mësimdhënës për Kitare në shkollën e Muzikës “Tefta Tashko” në Vushtrrisë dhe “Misbah & Friends” në Prishtinë

Prof. Florin Fanaj / Mësimdhënës për Kitare në shkollën Publike të Muzikës “Prenk Jakova” dhe gjithashtu në Shkollën Private të Muzikës “Misbah & Friends”

Gara zhvillohet në Grupmosha si vijojnë:

Kategoria e I – deri në 9 vjeç
Kategoria e II – deri në 11 vjeç
Kategoria e III – deri në 13 vjeç
Kategoria e IV – deri në 15 vjeç
Kategoria e V – deri në 18 vjeç


The National Guitar Competition will be organized on 28-29 February in Prishtina, Republic of Kosova by the Ministry of Education, Science and Technology in cooperation with the Association for the Support of  Education and Vocational Training of the Republic of Kosova. The exact location and time will be announced soon.

THE LAST REGISTRATION DEADLINE IS: 15 February 2020

The Guitar Committee of the Association, will be the National Committee that will organize the National Guitar Competition. Winners of the National Competition will take part in the 11th International Competition for Young Guitarists «Andrés Segovia» in Monheim am Rhein, in Germany.

The preliminary National Committee Members to date are:

Prof. Drilon Çoçaj / Profesor of Guitar at the University of Prishtina

Prof. Erhan Mujka / Teacher for Guitar at the Public Music School of Vushtrri “Tefta Tashko” of Mitrovica

Prof. Gjulian Bytyqi / Teacher for Guitar at the Musical school of Prizren

Prof. Kreshnik Berisha / Teacher for Guitar at the Public Music School of Vushtrria “Tefta Tashko” and at the Privat Music School ” Misbah and Friend” in Prishtina

Prof. Xheneta Durguti / Teacher for Guitar of the Public Music School in Gjilan

Prof. Premtim Dula / Teacher for Guitar of the Music School “Misbah & Friends” in Prishtina,

Prof. Florin Fanaj / Teacher for Guitar of the Public Music School ” Prenk Jakova” and also at the Privat Music School “Misbah & Friends”

 

As Jury members are proposed (Waiting of the Final Decision from the Association):

Prof. Drilon Çoçaj / Profesor of Guitar at the University of Prishtina

Prof. Gjulian Bytyqi / Professor of Guitar at the Musical school of Prizren

Prof. Erhan Mujka / Teacher for Guitar at the Public Music School of Vushtrri “Tefta Tashko” of Mitrovica

Prof. Kreshnik Berisha / Teacher for Guitar at the Public Music School of Vushtrria “Tefta Tashko” and at the Privat Music School ” Misbah and Friend” in Prishtina

Prof. Florin Fanaj / Teacher for Guitar of the Public Music School ” Prenk Jakova” and also at the Privat Music School “Misbah & Friends”

 

The National Guitar Competition will be held  in the Age Groups as bellow:

Category I – up to 9 years old
Category II – up to 11 years old
Category III – up to 13 years old
Category IV – up to 15 years old
Category V – up to 18 years old

 

 

FORMULARI I REGJISTRIMIT PËR GARËN KOMBËTARE PËR KITARE / REGISTRATION FORM FOR THE NATIONAL GUITAR OLYMPIAD 

AFATI I FUNDIT I REGJISTRIMIT ËSHTË/ THE LAST REGISTRATION DEADLINE IS: 15 Shkurt/February 2020

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Do NOT follow this link or you will be banned from the site!