Ne po ndërtojmë një reputacion të fortë

Shikoni tani Videon tonë Prezantuese dhe Mësoni më shumë rreth Asociacionit dhe Projekteve tona!

Rreth Asociacionit

Mësoni më shumë rreth Asociacioni – Bashkëpunoni tani me ne

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës është themeluar në vitin 2014 me iniciativën e Qeverisë gjermane të përfaqësuar nga GIZ dhe Qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me shkollat, fakultetet, institucionet , odat, ndërmarrjet etj.

Vizioni
Vizioni i Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës është krijimi i kushteve më të mira për nxënës, studentë dhe mësimdhënës dhe krijimin e partneriteteve më të mira ndërmjet shkollave lokale, fakulteteve, ndërmarrjeve dhe institucioneve si dhe krijimin e partneriteteve më të mira me organizata evropiane dhe ndërkombëtare, shkolla, fakultete etj. Për të arsimuar nxënësit dhe studentët si qytetarë dinjitoz të vendit të tyre dhe të botës, të pajisur me njohuri dhe aftësi jetësore të nevojshme për të arritur sukses global.

Misioni
Misioni i Asociacionit është të zhvillojë sistemin e edukimit dhe arsimit në Republikën e Kosovës, rajon dhe në nivel ndërkombëtar, të zhvillojë Arsimin, arsimin profesional, aftësimin profesional, shkencën, arritjet shkencore dhe inovacionin përmes aplikimit të parimeve të cilësisë, ekonomisë, përgjegjësisë qytetare dhe Rëndësia e tregut të punës. Zbatimi i këtyre parimeve do të mundësojë pjesëmarrjen e barabartë të Republikës së Kosovës në proceset e integrimit arsimor, shkencor dhe profesional evropian dhe ndërkombëtar.

0K Shërbime të ofruara për studentët
0M Fondet e mbledhura
0K Aktivitetet e organizuara
0 Komitetet e krijuara në kuadër të Asociacionit
Mësoni më shumë rreth Aktiviteteve tona

Këtu janë disa Lajme

Ne japim maksimumin tonë për të mirën e Arsimit

Udheqësia

Mr. Frank Baumann

Mr. Frank Baumann

Board Member

Frank Baumann has been delegated to the Republic of Kosova through the Mission of the German Government as a GIZ official. Frank Baumann was elected as a Board Member of the Association to Support the Education and Vocational Education of the Republic of Kosova.

Projektet aktuale / Na përkrahni tani!

Mbështetni Aktivitetet e Bibliotekës Mobile me Kamion

Mbështetni Aktivitetet e Bibliotekës Mobile me Kamion

Qëllimi është të rritet ndërgjegjësimi i përgjithshëm për rëndësinë e librit dhe të promovohet leximi i librit. Biblioteka Mobile ofron libra në të gjitha gjuhët e komuniteteve në Kosovë dhe gjithashtu do të zhvillojë aktivitete ne zona të etnive të tjera.

Donated0%
178800 € to go
Na ndihmoni për të promovuar Shkollat Profesionale / Shkollat e Mesme

Na ndihmoni për të promovuar Shkollat Profesionale / Shkollat e Mesme

Ne po planifikojmë të zhvillojmë aktivitete në shkolla fillore, të promovojmë shkollat profesionale dhe të organizojmë vizita të nxënësve nga shkolla fillore në shkollat profesionale. Ne planifikojmë gjithashtu të promovojmë Shkollat Profesionale me Fushata të ndryshme dhe të bëjmë marketing publik për këto shkolla profesionale.

Donated1%
49300 € to go
Trainimi i mësuesve CNC dhe blerja e makinave CNC për shkolla

Trainimi i mësuesve CNC dhe blerja e makinave CNC për shkolla

Pas trajnimit, Asociacioni planifikon të blejë makina CNC për secilën shkollë profesionale në mënyrë që studentët të kenë mundësinë të mësojnë në shkollë se si duhet të programohen dhe të përdoren këto makina.

Donated0%
499150 € to go
Na ndihmoni Ndërtimin e një Qendre Shumëfunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion

Na ndihmoni Ndërtimin e një Qendre Shumëfunksionale për Arsim, Shkencë, Astronomi dhe Inovacion

Kjo Qendër do të jetë për herë të parë në regjion dhe do të përmbaj Laboratorët Shkencorë, Sallat e Konferencave, Hapësirat prezantuese për vizitorë, Planetariumin modern, Kullën e Observatorit i cili mund të përdoret për Shkolla, Fakultete, vizita të shkollave me karakter arsimor, vizita publike, ekspozita, takime shkencore, seminare shkencore, lojra inovative etj. Qendra Multifunksionale

Donated0%
5496988 € to go

Regjistrohu për Newsletter tonë!

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. See our Privacy Policy for more information.
Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës