Na ndihmoni për të promovuar Shkollat Profesionale / Shkollat e Mesme

Home / Na ndihmoni për të promovuar Shkollat Profesionale / Shkollat e Mesme
Na ndihmoni për të promovuar Shkollat Profesionale / Shkollat e Mesme

50000 €

Campaign Target

1

Donations
Donated1%
49300 € to go

Na ndihmoni për të promovuar Shkollat Profesionale / Shkollat e Mesme

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës ka një projekt me të cilin planifikon të zhvillojë aktivitete për promovimin e Shkollave Profesionale në shkollë të mesme te nxënësit dhe përmirësimin e opinionit publik për Arsimin Profesional.

Disa profile në Shkollat Profesionale janë në rrezik të mbylljes, për shkak të mungesës së nxënësëve.

Shumë shkolla profesionale në Kosovë nuk kanë aq shumë nxënës sepse shumë nxënës janë të orientuar drejt gjimnazit, sepse nuk kanë njohuri për mundësitë e mira të ofruara nga Shkollat Profesionale.

Ne po planifikojmë të zhvillojmë aktivitete në shkolla fillore, të promovojmë shkollat profesionale dhe të organizojmë vizita të nxënësve nga shkolla fillore në shkollat profesionale. Ne planifikojmë gjithashtu të promovojmë Shkollat Profesionale me Fushata të ndryshme dhe të bëjmë marketing publik për këto shkolla profesionale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!