Mbështetni Aktivitetet e Bibliotekës Mobile me Kamion

Home / Mbështetni Aktivitetet e Bibliotekës Mobile me Kamion
Mbështetni Aktivitetet e Bibliotekës Mobile me Kamion

180000 €

Campaign Target

1

Donations
Donated0%
178800 € to go

Mbështetni Aktivitetet e Bibliotekës Mobile me Kamion

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës dhe Biblioteka e Mitrovicës planifikojnë të ri-funksionojnë bibliotekën mobile. Kamioni i Bibliotekës Mobile ka qenë në pronësi të Bibliotekës së Mitrovicës për disa vjet, por në mungesë të buxhetit të Bibliotekës, ky kamion nuk ka qenë në më funksional. Kamioni i Bibliotekës Mobile ka nevojë për servisim, mirëmbajtje, regjistrim, kontroll teknik dhe të punësojë një staf që operon në të gjitha komunat në Kosovë dhe në rajon.

Qëllimi është të rritet ndërgjegjësimi i përgjithshëm për rëndësinë e librit dhe të promovohet leximi i librit. Biblioteka Mobile ofron libra në të gjitha gjuhët e komuniteteve në Kosovë dhe gjithashtu do të zhvillojë aktivitete ne zona të etnive të tjera.

Neve na duhen akoma donacione për të siguruar aktivitete më të gjata me këtë Kamion të Bibliotekës Mobile.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!