Impressum

Home / Impressum

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës është themeluar në vitin 2014 me iniciativën e Qeverisë gjermane të përfaqësuar nga GIZ (më shumë këtu) dhe Qeveria e Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me shkollat , fakultete, institucione, dhoma, ndërmarrje etj.

Ne po mbështesim organizatat joqeveritare (OJQ), organizatat qeveritare, institucionet publike vendore , organizatat jofitimprurëse (OJF) dhe institucionet private të zhvillimit me projekte të ndihmës arsimore, sociale, kulturore dhe zhvillimore në Republikën e Kosovës, në Evropë dhe në mbarë botën.

 

 

 

Asociacioni për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës

Rr. Gazmend Zajmi Street P.N.
10.000 Prishtina, Republika e Kosovës
Phone: +383751000
www.amaap-rks.org

Regjistruar në Ministrinë e Administratës Publike të Republikës së Kosovës

 

Përfaqësuar nga:

Z. Shkelzim Murtezi – Kryetar i Asociacionit

Përjashtimi nga Përgjegjësia

Autori rezervon të drejtën të mos jetë përgjegjës për saktësinë, afatin, besueshmërinë dhe tërësinë e informacionit. Pretendimet e përgjegjësisë ndaj autorit për shkak të dëmtimit material ose jomaterial, që vijnë nga qasja ose përdorimi ose mos përdorimi i informacionit të publikuar, përmes keqpërdorimit të lidhjes ose për shkak të gabimeve teknike, janë të përjashtuara.
Të gjitha ofertat janë pa detyrime. Autori rezervon shprehimisht të drejtën të ndryshojë, plotësojë ose fshijë pjesë të faqeve ose të gjithë ofertës pa njoftim paraprak ose të pushojë së botuari përkohësisht ose përgjithmonë.

Përgjegjësia për Linqet
Referencat dhe lidhjet në faqet e internetit të palëve të treta janë jashtë zonës sonë të përgjegjësisë. Çdo përgjegjësi për uebfaqe të tilla refuzohet. Qasja dhe përdorimi i faqeve të tilla të internetit janë në rrezik vetjak të përdoruesit.

E drejta e autorit
Të drejtat e autorit dhe të gjitha të drejtat e tjera për përmbajtjen, imazhet, fotot ose skedarët e tjerë në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht AMAAPK ose mbajtësve të të drejtave të emëruara posaçërisht. Për riprodhimin e ndonjë elementi, pëlqimi me shkrim i mbajtësve të së drejtës së autorit duhet të merret paraprakisht.

Politika e Privatësisë

Kjo uebfaqe përdor Google Analytics, një shërbim i analizës së uebit nga Google Inc. Google Analytics përdor të ashtuquajturat “Cookies”, skedarë teksti të cilët ruhen në kompjuterin tuaj dhe të cilat bëjnë të mundur analizimin e përdorimit tuaj të internetit. Informacioni që cookie gjeneron në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti (përfshirë adresën tuaj IP) transferohet dhe ruhet në një server të operuar nga Google në SH.B.A. Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti, për të përpiluar raporte mbi aktivitetet e uebit për hostin e faqes dhe për të kryer shërbime të tjera të lidhura me uebfaqen dhe përdorimin e internetit. Në disa raste, Google gjithashtu mund të ndajnë këtë informacion me palët e treta, në masën që kërkohet me ligj ose në atë masë që palët e treta i përpunojnë këto të dhëna në komision nga Google. Në asnjë rast Google nuk do ta shoqërojë adresën tuaj IP me të dhënat e tjera të Google. Ju mund të parandaloni instalimin e cookies duke përdorur cilësimet e duhura në browserin tuaj; megjithatë duhet t’ju paralajmërojmë që në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet në këtë faqe në fushën e tyre të plotë. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju jepni pëlqimin që Google të përdorë të dhënat në lidhje me ato të fituara në mënyrën e lartpërmendur dhe për qëllimin e lartpërmendur.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!