Antarësimi

Home / Antarësimi

 

Ju jeni një shkollë ?, Universitet ?, një kompani? apo një organizatë? dhe ju doni të jeni një Anëtar i Asociacionit për Mbështetjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Republikës së Kosovës?

 

Merrni shumë përfitime si Anëtar i Asociacionit! Aplikoni tani për Anëtarësim!

 

Individ

100
1 Vit
 • Bëhuni anëtar i Komisioneve tona
 • Do të ftoheni në Ngjarjet dhe Aktivitetet tona
 • Merrni Mbështetje nga Zyra jonë e Sekretariatit të Përgjithshëm
 • Ju mund të merrni pjesë në Trajnimet tona
 • Bëhu pjesë e Konferencave

Shkolla Private

500
1 Vit
 • Bëhuni anëtar i Komisioneve tona
 • Bëhuni Anëtar i Asamblesë sonë të Përgjithshme
 • Ne mbrojmë për interesat dhe të drejtat tuaja
 • Merrni mbështetje në procedurat e licencimeve
 • Jeni të ftuar në Aktivitetet dhe Konferencat tona
 • Merrni Mbështetje nga Zyra jonë e Sekretariatit të Përgjithshëm
 • Ne ju mbështesim në bashkëpunimin ndërkombëtar, procedurat dhe projektet
 • Bëhuni partner i projekteve të ndryshme
 • Ne promovojmë Logon tuaj për të gjitha Ngjarjet tona

OJQ-të

500
1 Vit
 • Bëhuni anëtar i Komisioneve tona
 • Bëhuni Anëtar i Asamblesë sonë të Përgjithshme
 • Ne mbrojmë për interesat dhe të drejtat tuaja
 • Merrnii mbështetje në procedurat e licencimeve
 • Do të ftoheni në Ngjarjet dhe Konferencat tona
 • Merrni Mbështetje nga Zyra jonë e Sekretariatit të Përgjithshëm
 • Ne ju mbështesim në bashkëpunimin ndërkombëtar, procedurat dhe projektet
 • Bëhuni partner i projekteve të ndryshme
 • Ne promovojmë Logon tuaj për të gjitha Ngjarjet tona

Shkolla Publike

1000
1 Vit
 • Bëhuni anëtar i Komisioneve tona
 • Bëhuni Anëtar i Asamblesë sonë të Përgjithshme
 • Ne mbrojmë për interesat dhe të drejtat tuaja
 • Merrni mbështetje në procedurat e licencimeve
 • Do të ftoheni në Ngjarjet dhe Konferencat tona
 • Merrni Mbështetje nga Zyra jonë e Sekretariatit të Përgjithshëm
 • We support you on International Cooperation, Procedures and Projects
 • Bëhuni partner i projekteve të ndryshme

Kompanitë

500
1 Vit
 • Bëhuni anëtar i Komisioneve tona
 • Ne mbrojmë për interesat dhe të drejtat tuaja
 • Merrni mbështetje në procedurat e licencimeve
 • Jeni të ftuar në Ngjarjet dhe Konferencat tona
 • Merrni Mbështetje nga Zyra jonë e Sekretariatit të Përgjithshëm
 • Ne ju mbështesim në bashkëpunimin ndërkombëtar, procedurat dhe projektet
 • Bëhuni partner i projekteve të ndryshme
 • We provide Trainings for your Employees
 • Ne promovojmë Logon tuaj për të gjitha Ngjarjet tona

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!